wisienkowa partyzantka

Temat: Zniesienie wspolwlasnosci
Pelnomocnictwo Podpisany...................... zamieszkaly .................. udzielam pelnomocnictwa bratu..................................................... zamieszkalemu ................................................................... w Rzeczypospolitej Polskiej do zastepowania mnie przed Sadem Rejonowym w ........ w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu .( chodzi o mieszkanie ).............. dzialu spadku, zniesienia wspolwlasnosci, jak rowniez upowazniam go do skladania w moim imieniu wszelkich wnioskow i oswiadczen w wyzej wymienionych sprawach przed organami administracyjnymi. Pytanie : czy takie oswiadczenie...
Źródło: forum.hetman.com.pl/viewtopic.php?t=618Temat: Spadek - mieszkanie z lokatorem
Opłata stała od wniosku o dział spadku, zawierający zgodny projekt zniesienia współwłasności wynosi 300 zł. Jeżeli chciałabyś dokonać darowizny u notariusza (przy nieruchomościach jest to obowiązkowe) to zapłacisz u niego taksę...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=2257


Temat: Spadek
Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Koszt ponosi wnioskodawca. 2. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4395


Temat: Ile wynoszą opłaty sądowe?
Odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł • Dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1 000 zł Wnioski o sprawy mieszkaniowe • Przyjęcie w poczet członków spółdzielni ... rodzicielskiej - 100 zł Sprawy małżeńskie i rozwodowe • Pozew o rozwód lub separację - 600 zł • Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków - 100 zł • Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł • Wniosek o zniesienie separacji - 100 zł • Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej -100 zł Wnioski o sprawy własnościowe • O nabycie nieruchomości przez zasiedzenie-2000 zł • O zniesienie współwłasności - 1000 zł • O wpis do księgi wieczystej - 200 zł • O wpis własności nieruchomości rolnej o pow. do 5 ha ... postępowania sądowego jest dla naszego budżetu zbyt dużym obciążeniem, możemy starać się o zwolnienie z kosztów albo z ich części. Składając taki wniosek, trzeba dołączyć w załącznikach oświadczenie o liczbie osób...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=3389


Temat: Czy w sprawie podatku od spaku mozna interpretowac 2 mieszka
... nie chce brac pod uwage dzialu spadku, mimo iz nawet pracownik zajmujacy sie ta sprawa nie jest do konca pewien jak to powinno byc przeprowadzone!!!! i uparcie trzyma sie jakiegos tam...
Źródło: forum.hetman.com.pl/viewtopic.php?t=445


Temat: Zagmatwana sprawa
natomiast chodzi o drugie pytanie...jeżeli już nastąpił przed sądem dział spadku zgodnie z art 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzić swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, natej podstawie istnieje możliwość zbycia udziału przysługującego w nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, w związku z faktem żę zbycie nieruchomości jest czynnością przekraczjącą zakres zwykłego zarządu, należy odnieść się do art 199 kc, którego treść ... zwrócenie się przez współwłaściciela do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności w trybie art. 210 Kodeksu cywilnego. Poniżej zamieszczam link do wątku o zniesienie współwłasności http://www.darmoweprawo.p...B3w%B3asno%B6ci
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=240


Temat: Zniesienie udziału w spadku.
Zniesienie współwłasności, jak i dział spadku mogą nastąpić na mocy postanowienia sądu wydanego na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców czy współwłaścicieli bądź na mocy umowy między wszystkimi współwłaścicielami lub spadkobiercami.
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=341


Temat: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROTESTACYJNYCH
... W Sądach Rejonowych są wyłącznie proste sprawy ? Panie Dąbrowski, zapraszam uprzejmie do obsądzenia wokandy cywilnej z podziałami majątków, zniesieniem współwłasności czy działem spadku. Zapraszam na wokandy karne z wielowątkowymi sprawami...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=453


Temat: Problemy spadkowo administracyjne
cywilnym. DZIAŁ IV. WSPÓŁWŁASNOŚĆ Art. 195. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. § 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu. Art. 197. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Art. ... roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Art. 210. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić. Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez ... § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. § ... spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych. Zapoznaj się...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=7375